Swedish Golf Tour

Swedish Golf Tour

Ett av uppdragen inom InfoPrints verksamhet.

Tournament Director på Swedish Golf Tour.


Golftävlingar runt om i världen drivs av Tournament directors s.k. TD:s.

Tournament directors huvudsakliga uppgift är att driva och övervaka professionella turneringar.

De ansvarar och vägleder frivillig och anställd personal på golfanläggningarna under tävlingarna.

En TD behöver veta de grundläggande golf och tävlings-reglerna samt att vara bra på att leda organisationen.

TD:s för golftävling, har även direktkontakt med

tävlings-deltagarna, och är kunnig om sporten.

Om du vill läsa mer, klicka här

                                                                                    InfoPrint AB 

Adress: Kvistgränd 1 -  26361 Viken -  Sweden

Copyright © 2019                                   Tel 070-5379333  Email  info@infoprint.se